main logo of amorino

Το γλυκό μας ταξίδι αρχίζει στα τέλη του 1986

g Γκέρτσου Κωνσταντίνου & Αριστοτέλους s 2461025950    g Ιπποκράτους & Μακεδονομάχων s 2461036511

 f amorinokozani@gmail.com

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΑΜΟΡΙΝΟ δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα απλή και φιλική προς τον χρήστη.

Η παρούσα Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, που εσείς, οι πελάτες μας, μας παρέχετε κατά τη διάρκεια σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι πληροφορίες, οι οποίες δίδονται εκουσίως από τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από εμάς προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τα καταστήματά μας, να εκτελούνται οι παραγγελίες τους, αλλά και να τους παρέχονται απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτουν. Σημειώνεται ότι δεν διανέμουμε σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την παρούσα ιστοσελίδα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες μας.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, εκτός εάν το επιθυμούν. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας θα πρέπει να μας παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία, μόνο σε περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ή και να μας στείλουν e-mail. Στην περίπτωση αυτή κατά την εγγραφή τους, εκφράζουν τη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από εμάς, για τους παραπάνω σκοπούς, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΑΜΟΡΙΝΟ κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίδετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με: i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα, που προσφέρονται από την ιστοσελίδα μας, iv) για ειδικές προσφορές, v) για παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Σημειωτέον, ότι έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ή όχι τέτοιου είδους επικοινωνία από την εταιρεία μας, αποστέλλοντας το αίτημά σας με e-mail στην amorinokozani@gmail.com

Πρόσβαση στις πληροφορίες: Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε προκειμένου τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της εταιρείας μας για τους σκοπούς που περιγράφηκαν παραπάνω. Σημειωτέον ότι το ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΑΜΟΡΙΝΟ απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες – πελάτες του το επίπεδο προστασίας, που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση, το ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΑΜΟΡΙΝΟ δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας, εκτός αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού, καθώς κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, η συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας.

Το amorinogr.com έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το amorinogr.com, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.amorinogr.com.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν, να αλλάζουν, να συμπληρώνουν και να διαγράφουν τα δεδομένα και τις πληροφορίες, που έχουν παράσχει στην ιστοσελίδα. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε κάποια πληροφορία, θα φροντίσουμε, ώστε αυτή να διαγραφεί από τα αρχεία μας άμεσα. Για την δική σας προστασία και ασφάλεια, θα προσπαθήσουμε να βεβαιωθούμε ότι το πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί τις ανωτέρω αλλαγές είναι το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και για να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μέσω e-mail amorinokozani@gmail.com

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η εταιρεία μας δεσμεύεται αναφορικά με την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες, που προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες της ιστοσελίδας μας προσκομίζουν σε αυτήν, ή που μας παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (λ.χ. τηλεφωνικώς). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται τεχνολογία Kρυπτογραφημένη σύνδεση SSL . Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Το ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΑΜΟΡΙΝΟ συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, καθώς και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες και κατ’ επέκταση θα ανανεώνει και την παρούσα Δήλωση. Σας συστήνουμε να διαβάζετε την παρούσα Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της, καθώς μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε και συναινείτε στην παρούσα Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΑΜΟΡΙΝΟ, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν, καθώς και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς χορηγεί προς τους χρήστες της ιστοσελίδας ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της παρούσας ιστοσελίδας και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν. Αυτή η άδεια δεν σημαίνει μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και τα στοιχεία της και υπόκειται στους εξής περιορισμούς: 1. Πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. 2. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο, ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποίησης των εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της θέσης καινούριων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Μπορούμε σε οποιαδήποτε στιγμή να καταγγείλουμε, αλλάξουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑ

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του Ζαχαροπλαστείου ΑΜΟΡΙΝΟ και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © amorinogr.com.